course-details-portlet

MUSP4163 - Satslære B

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Emnet har et fokus på musikalske retninger i det 20. og 21. århundre, med vekt på stilforståelse/analyse og skaping av egen musikk, og skal ha relevans for studentens hovedinstrumentstudier.

Satslære B gir innføring i teknikker som speiler den musikkhistoriske vinklingen, herunder om grunnleggende instrumentasjon og notasjon. Studentene skriver egen musikk under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har grunnleggende og praktisk kunnskap om noen sentrale komposisjonsteknikker og notasjonsmåter i kunstmusikken etter 1900

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har tilstrekkelige håndverksferdigheter til å kunne lage egen musikk med referanse til et utvalg av kompositoriske uttrykk etter 1900
  • behersker et godt musikkfaglig begrepsapparat, og kan formulere fagkunnskap skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning: 1 time pr uke i klasse og 1 time pr uke i gruppe, 12 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Skriftlige øvinger og tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning. Det gis ukentlige komposisjonsøvinger. Et definert utvalg av disse inngår i eksamensmappa og vurderes samlet. Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

MUSP4152 eller MUSV1017 og MUSV2008, eller tilsvarende emner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4161 7.5 HØST 2023
MUSV2008 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU