course-details-portlet

MUSP4152 - Satslære A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter analyse og imitasjon av funksjonsharmoniske satstyper. Her inngår en systematisk innføring i terminologi, akkordoppbygning, stemmeføring, uttrykksmidler, form og estetikk innenfor rammen av dur/moll. Det arbeides med ulike satstyper og uttrykk med hovedvekt på koralharmonisering. Innholdet i emnene Satslære A og Gehør A er gjensidig utfyllende. Studiet av harmonikk knyttes også til performativ analyse og stilforståelse.

Obligatorisk kurs i Grunnleggende musikkteknologi A: Kurset gir en kort innføring i bruk av digital notasjon, lydformater, samt opptak- og redigeringsmuligheter på digitale plattformer.

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan skrive stilimitasjoner av relevante satstyper og vise et grunnleggende håndverksnivå
 • kan anvende kunnskap om stilspesifikke, harmoniske uttrykksmidler i egen interpretasjon og i egne komposisjoner
 • har grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi, inkludert notasjonsprogrammet Sibelius og musikkproduksjons-programmet Logic Pro X, og kan anvende digitale verktøy for lydopptak, redigering og notasjon

Kunnskap:

Kandidaten

 • har en gehørforankret forståelse av harmoniske grunnprinsipper og begreper som karakteriserer dur/moll og tonal musikk
 • kan bruke trinnanalyse og besifringssymboler, og har kjennskap til funksjonsanalyse

Læringsformer og aktiviteter

 • 1 time felles og 1 time i gruppe pr. uke gjennom to semester
 • Skriftlige satsoppgaver, analyse, lytting, sang, performativ refleksjon
 • Ukentlige obligatoriske oppgaver/øvinger
 • Kurs i grunnleggende musikkteknologi: 2 timer per uke i inntil 8 uker høst og inntil 8 uker vår

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Kurs i grunnleggende musikkteknologi
 • Godkjente øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlige øvinger og tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning. Det gis ukentlige komposisjonsøvinger. Et definert utvalg av disse komposisjonsøvingene inngår i eksamensmappa og vurderes samlet. Karakter: Bestått / Ikke bestått.

Obligatoriske aktiviter: 80 % tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning, inkludert kurs i grunnleggende musikkteknologi. Et tilstrekkelig antall øvingsoppgaver i satslære, samt skriftlige og praktiske øvingsoppgaver i musikkteknologikurset må være godkjent. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4114 7.5 HØST 2018
MUSV1017 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU