course-details-portlet

MUSP4145 - Kammermusikk B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet omfatter kammermusikk- og ensemblerepertoar og litteratur fra epoker som er sentrale for instrumentet studenten spiller. Emnet tilbys normalt ikke til enkeltstudenter, men til etablerte ensembler som er sentrale og naturlige for de aktuelle instrumentene. For enkelte instrumentsammensetninger kan duo-format være aktuelt.

Ensemblet forventes å øve sammen jevnlig og i stort omfang gjennom studieåret.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kjennskap til relevant repertoar for kammergruppen/ensemblet
  • har kunnskap om musikkens stiltilhørighet og tolkningsmuligheter

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har trening i samspill og samarbeid om musikalske intensjoner i ensemblet
  • kan presentere og formidle kammermusikk til publikum
  • kan håndtere ulike kammermusikalske roller

Læringsformer og aktiviteter

Kammermusikkinstruksjon - til sammen 24 timer.

Ensemblet skal gjennomføre to egenarrangerte konserter.

Obligatoriske aktiviteter

  • To egenarrangerte konserter
  • Minimum 90 minutter gjennomgåtte repertoar
  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Repertoarliste (minimum 90 minutter) inkluderer eksamensprogram og skal sammen med konsertrapporter fra de obligatoriske konsertene leveres med godkjennelse av faglærer i midten av april.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4135 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU