MUSP4138 - Improvisasjon valgemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg improvisasjon i ulike musikkformer. Undervisningen vil tilpasses studentens behov og ønsker ut i fra instrument og sjangerpreferanser.

Læringsutbytte

Kandidaten
-Har improvisatoriske ferdigheter i en valgt improvisasjonstradisjon
-Viser musikalsk intuisjon og kreativitet i sin improvisasjon

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning - 0,5 time pr. uke i 27 uker. Undervisningen kan også organiseres i grupper. Undervisningsmengden blir i så fall 1 time pr. uke i 27 uker. Undervisningen kan være prosjektbasert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomgått reportoar på 60 minutter

Mer om vurdering

Repertoarliste (60 minutter)og eksamensprogram skal leveres med godkjennelse av faglærer senest 1. april.
Praktisk eksamen: 20 minutters effektiv spilletid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4525 eller tilsvarende. Opptaksprøve kan være aktuelt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.