course-details-portlet

MUSP4138 - Improvisasjon valgemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg improvisasjon i ulike musikkformer. Undervisningen vil tilpasses studentens behov og ønsker ut i fra instrument og sjangerpreferanser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om grunnleggende metodikk knyttet til anvendt improvisasjonsstil.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • Har improvisatoriske ferdigheter i en valgt improvisasjonstradisjon
  • Viser musikalsk intuisjon og kreativitet i sin improvisasjon

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning - 0,5 time pr. uke i 24 uker. Undervisningen kan også organiseres i grupper. Undervisningsmengden blir i så fall 1 time pr. uke i 24 uker. Undervisningen kan være prosjektbasert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Gjennomgått reportoar på 60 minutter

Mer om vurdering

Repertoarliste (60 minutter) inkluderer eksamensprogram og skal leveres med godkjennelse av faglærer i midten av april. Praktisk eksamen: 20 minutters effektiv spilletid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4160 eller tilsvarende. Opptaksprøve kan være aktuelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU