course-details-portlet

MUSP4137 - Biinstrument 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Undervisning og selvstendig arbeid med biinstrumentet.

Læringsutbytte

Ferdigheter

Kandidaten

  • har grunnleggende tekniske og interpretatoriske ferdighet på et annet instrument enn sitt hovedinstrument

Kunnskap:

Kandidaten

  • har grunnleggende kjennskap til repertoar for instrumentet

Læringsformer og aktiviteter

Individuell undervisning 0,5 time pr. uke i 24 uker. Deltakelse i konsertforum og eventuelle klassetimer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Deltagelse i 1 konsert
  • Gjennomgått reportoar på 60 minutter

Mer om vurdering

Repertoarliste (60 minutter) inkluderer eksamensprogram og skal leveres med godkjennelse av faglærer i midten av april. Studenten skal delta på minimum en konsert i tillegg til eksamen. Praktisk eksamen: 20 minutter effektiv spilletid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelor- eller masterprogrammet i utøvende musikk. Emnet kan velges av studenter som har gode ferdigheter på et annet instrument enn sitt hovedinstrument. Eget godkjenningsprøvespill kan være aktuelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU