MUSP4137 - Biinstrument I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Undervisning og selvstendig arbeid med instrumentet.

Læringsutbytte

Kandidaten:
-har grunnleggende tekniske og interpretatoriske ferdighet på et annet instrument enn sitt hovedinstrument.
-har grunnleggende kjennskap til repertoar for instrumentet.

Læringsformer og aktiviteter

Individual- og/eller gruppeundervisning - 0,5 time pr. uke i 27 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse i 1 konsert
  • Gjennomgått reportoar på 60 minutter
  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Repertoarliste (60 minutter) og eksamensprogram skal leveres med godkjennelse av faglærer senest 1. april.
Studenten skal delta på minimum en konsert i tillegg til eksamen.
Praktisk eksamen: 20 minutter effektiv spilletid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelor- eller masterprogrammet i utøvende musikk. Emnet kan velges av studenter som har gode ferdigheter på et annet instrument enn sitt hovedinstrument. Egen opptaksprøve kan være aktuelt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.