course-details-portlet

MM8455 - Eksperimentelle og modellerende tilnærminger innen overflateteknikk, korrosjon og tribologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Dette kurset tar sikte på å utvide kunnskapen som er tilegnet i TMM4205, TMT4255 eller lignende kurs på masternivå ved å gå mer i detalj i de forskjellige emnene. Kurset vil fokusere på ph.d.-studentenes behov, dvs. at innholdet skreddersys i henhold til ph.d.-arbeidsplanen og behovene. Målet er å gi studenten verktøy innenfor sitt felt for å utføre riktig og tilstrekkelig forskning.

Læringsutbytte

I dette kurset vil doktorgradsstudenten lære å forberede et lite forskningsprosjekt som går dypere inn i et av temaene knyttet til hans/hennes doktorgradsarbeid. Dypere kunnskap vil bli tilegnet i ett spesifikt emne og ferdigheter som forskningsrapportering og presentasjon vil også bli tilegnet.

Læringsformer og aktiviteter

Studenten skal forberede en ukentlig presentasjon av ett eller noen av de utvalgte forskningsoppgavene fra listen som ble laget ved starten av kurset. Målet er å ha en diskusjon om forskningen presentert i papirene og gå dypt inn i temaet.

Den endelige leveransen av emnet vil være en presentasjon med en oppsummering av de viktigste læringsutbytte av emnet. I denne presentasjonen vil studentens veileder være tilstede og en diskusjon som ligner på et PhD disputas vil skje.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Forkunnskapskrav

Krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Studenten vil sammen med emneansvarlig og hans/hennes ph.d.-veileder velge en serie forskningsoppgaver knyttet til studietemaet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kondenserte mediers fysikk
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Mekanisk integritet
  • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
  • Materialteknologi og elektrokjemi
  • Maskinkonstruksjon - Tribologi
  • Materialer og bearbeiding - materialmodellering
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 A 05.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU