course-details-portlet

MGLU5108 - Kjemi på barnetrinnet (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på kjemikunnskap fra Naturfag 1 og Naturfag 2 og skal sette studenten i stand til å planlegge naturfagundervisning som gir elever på barnetrinnet økt forståelse i kjemifaglige tema. Emnet bygger på aktuell forskning i kjemididaktikk rettet mot barnetrinnet, og skal gjøre studenten i stand til å finne, vurdere og bruke slik forskning i undervisning. Emnet gir også studentene ferdigheter i drift og vedlikehold av trygge naturfagrom.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har innsikt i forskningsbaserte læringsprogresjoner i kjemitema for barnetrinnet
 • har innsikt i naturfagdidaktiske teknikker og naturvitenskapelige praksiser spesielt relevante for kjemitema for barnetrinnet
 • har inngående kunnskaper om forsvarlig organisering og drift av kjemiutstyr og kjemikalier på naturfagrom relevante for barnetrinnet

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan finne frem til, vurdere og bruke materiell og alternative læringsarenaer for å gi elever på barnetrinnet varierte erfaringer med kjemifaglige tema
 • kan planlegge naturfagundervisning som bidrar til å øke elever på barnetrinnet sin forståelse innen kjemifaglige tema
 • kan anvende naturfagdidaktiske og naturvitenskapelige praksiser spesielt relevante for kjemitema for barnetrinnet i planlegging av naturfagundervisning
 • kan beregne, lage, risikovurdere og merke løsninger av stoffer til naturfagrommet for barnetrinnet
 • kan finne, organisere og anvende kjemiutstyr og kjemikalier til naturfagundervisning på barnetrinnet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant kjemididaktisk forskning, informasjon og fagstoff relevant for barnetrinnet og anvende dette i planlegging av naturfagundervisning

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Praktiske aktiviteter
 • Individuelt arbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • innleveringer

Eksamen er ein kombinasjon av munnleg og praktisk eksamen. Formatet er ca 40 minutt med både praktisk arbeid og samtale.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 og naturfag 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Lærebøker og vitenskapelige artikler på engelsk eller norsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen (1) 100/100

06.12.2023 - 08.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 04.04.2024 14:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Eksamensperiode: 06.-08.12.2022. Individuelt tidspunkt og rom publiseres av faglærer.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU