course-details-portlet

MGLU4116 - Fordypning i fysikk for lærere (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet bygger på fysikktema i Naturfag 1 og 2, og gir studentene utdypende kunnskap i utvalgte fysikktema som er relevante i viktige samfunnsspørsmål og/eller elevenes hverdag. Studentene får overordnet tema fra faglærere, og tilegner seg kunnskap gjennom utforskende prosjektarbeid.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har inngående kunnskap i et utvalgt tema i fysikk
 • har avansert kunnskap om den utforskende undervisningsmetoden som brukes i emnet

FERDIGHETER

Studenten

 • kan tilegne seg relevant kunnskap i fysikk gjennom utforskende arbeidsmetoder
 • kan finne og tilegne seg relevant fagstoff i fysikk
 • kan utvikle egne forsøk og analysemetoder og har erfaring med utfordringer som kan oppstå i prosessen
 • kan reflektere over og analysere erfaringene fra det utforskende arbeidet, både fra elev- og lærerperspektiv, og knytte refleksjonene og analysen til naturfagdidaktisk teori

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • forstår fysikkens relevans i samfunnsspørsmål og/eller elevenes hverdag
 • har utviklet evne til kritisk tenkning
 • har utviklet evner til å samarbeide i team om et prosjekt som varer over en lengre periode.

Læringsformer og aktiviteter

 • Utforskende undervisningsopplegg om tema i fysikk
 • Forelesninger
 • Prosjektkollokvier

Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Innleveringer knyttet til progresjon i prosjektet
 • Didaktisk refleksjon - Prosjektpresentasjon.
 • Minimum 80% oppmøte på prosjektkollokvier

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurdering:

Semesteroppgave i gruppe, karakter A-F. Tillatte hjelpemidler: Alle

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1(30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard og er avhengig av temaene til prosjektetene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU