course-details-portlet

MD4062 - Medisin - semester IIID

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 2 timer
Muntlig eksamen 1/3 2 timer
Skriftlig eksamen 1/3 6 timer D

Faglig innhold

Undervisningen tar sikte på å oppøve helhetlig tenkning og tverrfaglig tilnærming til komplekse pasientproblemer. Dette inkluderer ikke bare kliniske, men også laboratoriemedisinske og basalfaglige aspekter, foruten atferdsfag og miljømedisin. Etiske spørsmål tas opp til diskusjon, og studentene blir utfordret til å bearbeide egne holdninger til medisinske og paramedisinske spørsmål.

Undervisningen er pasientorientert og problemfokusert, og består hovedsakelig av seminarer og oversiktsforelesninger. Hovedtyngden av undervisningen vil bli gitt i første halvdel av semesteret, mens den deretter reduseres i omfang slik at studentene får mer tid til egen lesing og kollokvier som forberedelse til avsluttende eksamen.

Etter å ha gjennomgått semester IIID, skal studentene ha ervervet de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å gå inn i turnus/nybegynnerstillinger på sykehus og i primærhelsetjenesten. De skal også ha tilegnet seg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode for å kunne kritisk vurdere medisinsk informasjon og delta i medisinsk forskning.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Læringsutbytte

Se læringsmålsdatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

Oversiktsforelesninger, seminarer, øvinger og teambasert læring (TBL).

Mer om vurdering

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i noen av delvurderingene (SM1 muntlig, SM2 muntlig, eller SM3 skriftlig) behøver bare framstille seg til ny vurdering i den/de delen/delene studenten har strøket i.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED. Avlagt og bestått eksamen i 1.-5. studieår medisin og emne MD4061.
Tilsvarende 330 studiepoeng på medisinstudiet.

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen** 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen** 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 1/3 D 12.10.2018 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SU200 Sukkerhuset 0
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen** 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/3 D 13.05.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 57
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 7
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 16.10-19.10
  • ** Eksamen 16.10-19.10
  • ** Eksamen 20.05.2019-06.06.2019
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU