course-details-portlet

MD4062 - Medisinsk avsluttende eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 2 timer
Muntlig eksamen 1/3 2 timer
Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen 1/3 6 timer

Faglig innhold

Undervisningen tar sikte på å oppøve helhetlig tenkning og tverrfaglig tilnærming til komplekse pasientproblemer. Dette inkluderer ikke bare kliniske, men også laboratoriemedisinske og basalfaglige aspekter, foruten atferdsfag og miljømedisin. Etiske spørsmål tas opp til diskusjon, og studentene blir utfordret til å bearbeide egne holdninger til medisinske og paramedisinske spørsmål.

Undervisningen er pasientorientert og problemfokusert, og består hovedsakelig av seminarer og oversiktsforelesninger. Hovedtyngden av undervisningen vil bli gitt i første halvdel av semesteret, mens den deretter reduseres i omfang slik at studentene får mer tid til egen lesing og kollokvier som forberedelse til avsluttende eksamen.

Etter å ha gjennomgått semester IIID, skal studentene ha ervervet de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å gå inn i turnus/nybegynnerstillinger på sykehus og i primærhelsetjenesten. De skal også ha tilegnet seg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode for å kunne kritisk vurdere medisinsk informasjon og delta i medisinsk forskning.

Læringsutbytte

Se studiehåndbok

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer,oversiktsforelesninger.

Mer om vurdering

Dersom en av de tre avsluttende eksamene (SM1, SM2, eller SM3) ikke blir bestått, må man ta den samme eksamen på nytt, ikke alle tre.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Avlagt og bestått eksamen i 1.-5. studieår medisin og emne MD4061.
Tilsvarende 330 studiepoeng på medisinstudiet.

Kursmateriell

Se eget semesterhefte.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 1/3 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 22.05.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 22.05.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/3 14.05.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 13.04.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU