course-details-portlet

MD4062 - Medisin - semester 3D

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/3 4 timer D
Muntlig eksamen 1/3 2 timer
Muntlig eksamen 1/3 2 timer

Faglig innhold

Undervisningen tar sikte på å oppøve helhetlig tenkning og tverrfaglig tilnærming til komplekse pasientproblemer. Dette inkluderer ikke bare kliniske, men også laboratoriemedisinske og basalfaglige aspekter, foruten atferdsfag og miljømedisin. Etiske spørsmål tas opp til diskusjon, og studentene blir utfordret til å bearbeide egne holdninger til medisinske og paramedisinske spørsmål. Undervisningen er pasientorientert og problemfokusert, og består hovedsakelig av seminarer og oversiktsforelesninger. Hovedtyngden av undervisningen vil bli gitt i første halvdel av semesteret, mens den deretter reduseres i omfang slik at studentene får mer tid til egen lesing og kollokvier som forberedelse til avsluttende eksamen.

Etter å ha gjennomgått semester 3D, skal studentene ha ervervet de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å gå inn i turnus/nybegynnerstillinger på sykehus og i primærhelsetjenesten. De skal også ha tilegnet seg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode for å kunne kritisk vurdere medisinsk informasjon og delta i medisinsk forskning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsutbyttebeskrivelser som ligger i læringsutbyttedatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

 • Oversiktsforelesninger
 • Seminarer
 • Øvinger
 • Teambasert læring (TBL)

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent deltagelse på TverrPraks

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent og består av:

 1. TverrPraks (Tverrfaglig samarbeidslæring i praksis)

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Eksamen

Eksamen i emnet består av en tredelt vurdering.

 1. Skriftlig eksamen, 4 timer
 2. Muntlig eksamen, del 1
 3. Muntlig eksamen, del 2

Både del 1), 2) og 3) må være bestått for at eksamen skal være bestått.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i noen av delvurderingene (SM1 muntlig, SM2 muntlig, eller SM3 skriftlig) behøver bare framstille seg til ny vurdering i den/de delen/delene studenten har strøket i.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED. Avlagt og bestått eksamen i første til femte studieår på profesjonsstudiet i medisin og emnet MD4061. Tilsvarende 330 studiepoeng.

Kursmateriell

Informasjon og læremidler vil finnes på emnets side på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 1/3 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/3 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU