MD4061 - Medisin - semester IIIC

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Semester IIIC er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikheti helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.
Sentralt i terminen står 6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Læringsutbytte

Se læringsmålsdatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

Utplassering i kommunehelsetjenesten (praksis), forelesninger, seminarer, klinikker, innleveringer, gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent praksis i kommunehelsetjenesten
  • Godkjent samfunnsmedisinsk øving
  • Godkjent øving i allmennmedisin

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen inkluderer fagområder undervist i emnene MD4053 og MD4061. I tillegg kan inntil 1/3 av eksamens totale vekt kan utgjøres av stoff fra tidligere semestre.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED.
Bestått 5. studieår medisin (MD4051 og MD4053)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 D 15.12.2018 09:00 SL120 , SL238 , SL311 brun sone , SL311 grønn sone
Vår UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 06.02.2019 09:00 SU200 , SU204
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.