course-details-portlet

MD4061 - Medisin - semester IIIC

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Semester IIIC er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikheti helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.
Sentralt i terminen står 6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Læringsutbytte

Se læringsmålsdatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

Utplassering i kommunehelsetjenesten (praksis), forelesninger, seminarer, klinikker, innleveringer, gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent praksis i kommunehelsetjenesten
  • Godkjent samfunnsmedisinsk øving
  • Godkjent øving i allmennmedisin

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen inkluderer fagområder undervist i emnene MD4053 og MD4061. I tillegg kan inntil 1/3 av eksamens totale vekt kan utgjøres av stoff fra tidligere semestre.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED.
Bestått 5. studieår medisin (MD4051 og MD4053)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Klinisk medisin
  • Samfunnsmedisin
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 15.12.2018 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 Sluppenvegen 14 7
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 27
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 06.02.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SU200 Sukkerhuset 1
SU204 Sukkerhuset 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU