course-details-portlet

MD4044 - Medisin - semester IIC - LINK Levanger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer D

Faglig innhold

I semester IIC undervises det i følgende fagområder: ortopedi (inkludert skade/akutt), psykiatri, hudsykdommer/veneriske sykdommer, plastikkirurgi, patologi, farmakologi, revmatologi, infeksjonssykdommer, billeddiagnostikk og klinisk beslutningslære. Undervisningen er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er lagt til mandager, dels tirsdager og fredager for at resten av uka skal være disponibel til uketjeneste og PBL som studentene har i hele semesteret. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Studentene (unntatt utenlandske studenter som innveksler) skal i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med en veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 31. januar påfølgende semester. Se forøvrig semester IIIA.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15% ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Dette emnet er felles for studentene i Trondheim og i studieløpet Link og har samme faglige innhold, læringsmål og eksamen. Link-studentene har imidlertid sin studiebase i Levanger.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmåldatabasen på fakultetets hjemmesider.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL), forelesninger, klinikker, seminarer, teambasert læring (TBL), kurs/øvinger, ferdighetslab, klinisk tjeneste.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL
  • Uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IIC i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IID i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret.
Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 3. års eksamen medisin (MD4030)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4042 30.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 17.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 13.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 7
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU