MD4042 - Semester IIC

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer D

Faglig innhold

I semester IIC undervises det i følgende fagområder: ortopedi (inkludert skade/akutt), psykiatri, hudsykdommer/veneriske sykdommer, plastikkirurgi, patologi, farmakologi, revmatologi, infeksjonssykdommer, billeddiagnostikk og klinisk beslutningslære. Undervisningen er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er lagt til mandager, dels tirsdager og fredager for at resten av uka skal være disponibel til uketjeneste og PBL som studentene har i hele semesteret. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Studentene (unntatt utenlandske studenter som innveksler) skal i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 15. november. Se forøvrig semester IIIA.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmåldatabasen og studiehåndboken for medisin.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL) i grupper, demonstrasjoner, kurs/øvelser, forelesninger, klinikker, seminarer, uketjeneste på sykehuset, ferdighetslab.
PBL og uketjeneste er obligatorisk. Det er tillatt med maksimalt 15% ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL
  • Uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IIC i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IID i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret.
Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 3. års eksamen medisin (MD4030)

Kursmateriell

Se semesterhåndboken.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Høst ORD Skriftlig eksamen** 1/2 D 11.12.2017 09:00 JD2
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 05.06.2018 08:30
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.