course-details-portlet

MD4042 - Medisin - semester IIC

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 timer D

Faglig innhold

I semester IIC undervises det i følgende fagområder: ortopedi (inkludert skade/akutt), psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, hudsykdommer/veneriske sykdommer, plastikkirurgi, patologi, farmakologi, revmatologi, billeddiagnostikk og klinisk beslutningslære.

Undervisningen er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er lagt til mandager, dels tirsdager og fredager for at resten av uka skal være disponibel til uketjeneste og PBL som studentene har i hele semesteret. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen.

Studentene skal i løpet av høsten i fjerde studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med en veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 31. januar påfølgende semester. Se forøvrig semester IIIA.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsutbyttebeskrivelser som ligger i læringsutbyttedatabasen. Ligger samlet for MD4042/MD4044.

Læringsformer og aktiviteter

 • Problembasert læring (PBL)
 • Forelesninger
 • Klinikker
 • Seminarer
 • Teambasert læring (TBL)
 • Kurs/øvinger
 • Ferdighetslab
 • Klinisk tjeneste

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15 % ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • PBL
 • Uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IIC i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IID i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret. Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått tredjeårseksamen på medisinstudiet (MD4030).

Kursmateriell

Informasjon og læremidler vil finnes på emnets side på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4040 30.0 HØST 2018
MD4044 30.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 13.12.2022 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 D 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 65
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 31.05.2023 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 D 23.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 1/2 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU