course-details-portlet

MAST2306 - VVS-prosjektering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

• Prosjektering VVS-anlegg i bygg; utlysning, kontraktsinngåelse, forprosjekt, hovedprosjekt, anbudsbeskrivelse, VVS-tekniske tegninger

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
-Prosjektering av VVS-anlegg
-Standarder og regelverk for prosjektering av VVS-anlegg
Ferdigheter
Kandidaten kan
-Gjennomføre prosjektering av reelle VVS-anlegg, inkludert utlysning, kontraktsinngåelse, forprosjekt, hovedprosjekt og anbudsbeskrivelse
Generell kompetanse
Kandidaten kan
-Utveksle nødvendig VVS-teknisk kunnskap med arkitekter, byggherrer, konsulenter, andre ingeniører og brukere i forbindelse med ulike byggeprosjekt
-Formidle kunnskap om muligheter og begrensninger ved VVS-tekniske anlegg til ulike brukergrupper
-Vurdere ulike VVS-tekniske løsninger ut ifra aktuelle rammebetingelser
-Diskutere effekter av ulike VVS-tekniske løsninger på inneklima, energi, miljø, økonomi og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, prosjektoppgave og ekskursjoner/praktiske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjoner/praktiske aktiviteter
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske ekskursjoner/praktiske aktiviteter. Obligatorisk presentasjon.

Godkjent obligatorisk aktivitet (ekskursjoner/praktiske aktiviteter) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ventilasjonsteknikk, Varme- og kjøleteknikk, Sanitær- og husbyggingsteknikk, VVS-rettet el- og reguleringsteknikk.

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU