course-details-portlet

MAST2009 - 3D datamodellering og simulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 2 60/100
Oppgave 1 40/100

Faglig innhold

Modul Datamodellering: 2D og 3D teknisk tegning med bruk av datamaskin. Innføring i de vanligste tegnekommandoene og tegningshjelpfunksjoner.Tegning av nye tegninger og redigering av tidligere tegnet materiale.Plan-, fasade- og snittegninger.Målsetting og tekst i tegninger. Utskrift og plotting av tegninger. Additiv tilvirkning. Sveiser, tynnplatekonstruksjon, parametrisk modellering osv.

Modul Simulering: Elementmetoder generelt; teori, grensebetingelser og elementtyper (solid- og skaleelement, bjelker og fagverk) med flere frihetsgrader. Valg av optimale utforminger med hensyn til deformasjon og styrke. Statisk styrkeberegning, termiske analyser, fagverksanalyser, statiske ubestemte konstruksjoner, vibrasjonsanalyser og egenfrekvensberegninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kandidaten har kompetanse i å forstå designprosessen fra idé til 3D modell med bruk av 3D-modellering og variantkonstruksjon.
  • Kandidaten har kompetanse i å bruke elementmetoder generelt.
  • Kandidaten kan realisere et produkt som 3D-modell.
  • Kandidaten kan indentifisere, planlegge og gjennomføre simuleringer, samt analyse, tolke og bruke framkomme data, både selvstendig og i gruppe.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde og kan vurdere ulemper og fordeler ved valgte metoder.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger

- Øvingstimer

Mer om vurdering

For gjentakelse av eksamen må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskin - Ingeniørfag (BIMASKIN)

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 1 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 2 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU