course-details-portlet

MAST2009 - 3D datamodellering og simulering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

• Modul Datamodellering:

2D og 3D teknisk tegning med bruk av datamaskin. Innføring i de vanligste tegnekommandoene og tegningshjelpfunksjoner.Tegning av nye tegninger og redigering av tidligere tegnet materiale.Plan-, fasade- og snittegninger.Målsetting og tekst i tegninger. Utskrift og plotting av tegninger. Additiv tilvirkning. Sveiser, tynnplatekonstruksjon, parametrisk modellering osv.


• Modul Simulering:

Elementmetoder generelt; teori, grensebetingelser og elementtyper (solid- og skaleelement, bjelker og fagverk) med flere frihetsgrader. Valg av optimale utforminger med hensyn til deformasjon og styrke. Statisk styrkeberegning, termiske analyser, fagverksanalyser, statiske ubestemte konstruksjoner, vibrasjonsanalyser og egenfrekvensberegninger. Beregning av dynamiske belastede sveiseforbindelser, utmatting og ikke-lineære tilfeller. Strukturell optimalisering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

- Kandidaten har kompetanse i å forstå designprosessen fra idé til 3D modell med bruk av 3D-modellering og variantkonstruksjon.

- Kandidaten har kompetanse i å bruke elementmetoder generelt

Ferdigheter

- Kandidaten kan realisere et produkt som 3D-modell.
- Kandidaten kan indentifisere, planlegge og gjennomføre simuleringer, samt analyse, tolke og bruke framkomme data, både selvstendig og i gruppe.

Generell kompetanse

- Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde og kan vurdere ulemper og fordeler ved valgte metoder.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Øvingstimer
- 2/3 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig bli omgjort til muntlig. Dette avgjøres av faglærer.
Tidligere obligatoriske aktiviteter kan godkjennes av Instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU