course-details-portlet

MAST2007 - Maskindeler 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

- Bruddmekanikk
- Utmattingspåkjente konstruksjoner. Utmattingsberegninger ved hjelp av S-N analyse.
- Utmatting av maskindeler
- Beregning av dynamiske belastede sveiseforbindelser
- Dynamisk belastning av «elastiske» skrueforbindelser.
- Levetidsberegninger. Forbedring av utmattingslevetid.
- Beregning av stålkonstruksjoner med knekking og vipping.

Læringsutbytte

Kandidaten har
- kunnskap om stålegenskaper og bruksområder av stål som konstruksjonsmateriale.
- kunnskap om dimensjonerende tilstander i maskinkonstruksjon.
- Kunnskap om levetidsberegninger.
- Kunnskap om metodikk for dimensjonering mot utmatting og sprekkvekstanalyse
- Kandidaten kan dimensjonere maskinkonstruksjoner under dynamisk belastning med hensyn til utmatting og brudd.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Øvingstimer


Øvingsoppgaver:
2/3 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger: - 2/3 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Tillatte hjelpemidler til eksamen: Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen og bestemt enkel kalkulator i henhold til hjelpemiddelkode C. Kontinuasjonseksamen arrangeres i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dette avgjøres av faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Forelsningsnotater,
N.E. Dowling Mechanical behavior of materials: Engineering methods for deformation, fracture and fatigue.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAS2009 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU