course-details-portlet

MAST2001 - Maskinkomponenter og sammenføyninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Spenninger og fjærer; Trykkbeholdere, press- og krympeforbindelser og toleranser og pasninger; Rullings- og glidelager; Gjenger og skruer; Beregning av statisk belastede sveiser; Koplinger, bremser og clutcher; Mekanismer og tannhjul.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om: Stålets egenskaper og bruksområder som konstruksjonsmateriale; Maskindelers utforming og virkemåte; Beregning og konstruksjonsteknikk; Bruk av standarder og katalogmaterial.

Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å dimensjonere, utforme og sammenstille maskinelementer ut fra funksjonskrav.

Generell kompetanse: Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger. Kandidaten kan ta i bruk egne ferdigheter og kan formidle resultater muntlig og skriftlig i samspill med andre ingeniører.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger: 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Antall øvinger angis ved semesterstart. 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskin - Ingeniørfag (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved starten av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMM4112 6.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU