course-details-portlet

MAST2001 - Maskindeler 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Trykkbeholdere tynn- og tykkvegget, toleranser og pasninger, press- og krympeforbindelser, «stive» gjenger og skruer, beregning av statisk belastede sveiser, kileforbindelser, rullings- og glidelager, koplinger, bremser og clutcher, fjærer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om: Stålets egenskaper og bruksområder som konstruksjonsmateriale; Maskindelers utforming og virkemåte; Beregning og konstruksjonsteknikk; Bruk av standarder og katalogmaterial.
Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å dimensjonere, utforme og sammenstille maskinelementer ut fra funksjonskrav.
Generell kompetanse: Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde. Kandidaten kan ta i bruk egne ferdigheter og kan formidle resultater muntlig og skriftlig i samspill med andre ingeniører.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger: 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Klassen deles i team, hver team er ansvarlig for 1 øving (utarbeide og fagfelleveilede øvingen og presenterer løsningsforslag samt utvalgte aspekter til øvingstemaet).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Antall øvinger angis ved semesterstart. 2/3 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Hver student skal i team utarbeide og fagfelleveilede en øving (obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse). Muntlig fremlegg av utvalgte aspekter relatert til øvingstemaet og løsningsforslaget til øvingen (obligatorisk deltakelse og tilstedeværelse).
Tillate hjelpemidler til eksamen: Jarle Johannessen; Tekniske Tabeller, Cappelen.
Bestemt enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instruments 84 Plus.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU