course-details-portlet

MASA2362 - Industri 4.0

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Lean Manufacturing

Industri 4.0 Introduksjon

Design for Enkel Produksjon

3D printing

Collaborative Roboter og Gripere

Mobile Roboter

Democase med Robotproduksjon

Læringsutbytte

Grunnleggende kunnskaper om automatisert produksjon

Programmering og bruk av collaborative roboter og mobile roboter

Bygge Democase i Manulab

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Øvingsoppgaver i Manulab

Gruppe og individuelle oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Det gis en øving på hvert tema. Disse er obligatoriske og må godkjennes for å få adgang til eksamen. Det er krav om 80% fremmøte på samlingene. I mappen inngår et sett øvinger. Det informeres om hvilke øvinger ved studiestart.

Ny- og utsattt eksamen: mai/juni.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Maskin, Skip, Automasjon, IKT, eller annen relevant Bachelorprogram 2 årskurs

Kursmateriell

Forelesningsnotater og Powerpoint

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
04.12.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU