course-details-portlet

MASA2072 - Produktdesign

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Produktutvikling og teamarbeid.
Kreative teknikker.
Modellbygging og produkt-fremtaking.
Formgivning og faktorer som påvirker form.
Maskindeler og maskinkonstruksjon.
Prototypebygging.
Dokumentering og bruk av prosjektbok.
Grunnleggende maskindeler.
Relevante produksjons- og sammenføyningsteknikker er støtteemner for prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om:
- Metodikk for gjennomføring av innovasjons- og produktutviklingsprosjekter.
- Teknikker for kreativitet og løsningsgenerering.
- Komponentutforming mht funksjon, form og materialer.
- Formgivning.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Gjennomføre et utviklingsprosjekt.
- Skape originale løsninger ut fra gitte krav og ønsker.
- Lage effektive modeller (digitale og fysiske).
- Demonstrere valgt konsept og valgte løsninger på både digitale og fysiske modeller.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger.
- Realisere løsninger i digitale og fysiske modeller.
- Dokumentere valgt løsning og håndtere etiske dilemma.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående prosjektarbeid med ukentlige øvinger og avsluttende prosjekt.

Mer om vurdering

Vurdering baserer seg på mappeinnleveringen/prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter bestått i emnene Materialteknologi og Styrkeberegninger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering 19.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU