course-details-portlet

MASA2072 - Produktdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Produktutvikling og teamarbeid. Kreative teknikker. Modellbygging og produkt-fremtaking. Formgivning og faktorer som påvirker form. Maskindeler og maskinkonstruksjon. Prototypebygging. Dokumentering og bruk av prosjektbok. Grunnleggende maskindeler. Relevante produksjons- og sammenføyningsteknikker er støtteemner for prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om: - Metodikk for gjennomføring av innovasjons- og produktutviklingsprosjekter. - Teknikker for kreativitet og løsningsgenerering. - Komponentutforming mht funksjon, form og materialer. - Formgivning.

Ferdigheter: Kandidaten kan: - Gjennomføre et utviklingsprosjekt. - Skape originale løsninger ut fra gitte krav og ønsker. - Lage effektive modeller (digitale og fysiske). - Demonstrere valgt konsept og valgte løsninger på både digitale og fysiske modeller.

Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger. - Realisere løsninger i digitale og fysiske modeller. - Dokumentere valgt løsning og håndtere etiske dilemma.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående prosjektarbeid med ukentlige forelesninger og øvinger som inngår i et avsluttende prosjekt.

Mer om vurdering

Vurdering baserer seg på mappeinnleveringen/prosjektarbeidet.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU