course-details-portlet

MASA2022 - Maskindeler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Fagets temaer:

 • Ulike maskinelementer som aksler, koplinger, tannhjul, skrueforbindelser, sveiseforbindelser, lagre, mm.
 • Tegneregler for maskintegning, dataassistert konstruksjon (2D).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • har kunnskap om de vanligst forekommende maskinkomponenter
 • har kunnskap om utforming av maskinkonstruksjoner basert på ovenstående
 • har kunnskap om miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av mekaniske konstruksjoner
 • kjenner til regelverk som omhandler enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk
 • har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utforming og dimensjonering.

Ferdigheter:

 • kan finne frem til nødvendig regelverk som omhandler dimensjonering og konstruksjon
 • kan gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering på mekaniske komponenter basert på regelverk
 • kan tegne mekaniske konstruksjoner iht. standard maskintegning (NS)
 • kan anvende datateknisk verktøy for 2D maskintegning.

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre dimensjonering og formgiving av enkle mekaniske systemer
 • kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler mekaniske enkeltkomponenter eller enkle mekanismer
 • kan velge materialer og formgi mekaniske komponenter med hensyn på styrke, funksjon og komponentens livsløp

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav: 2/3 av regne-/laboratorieøvingene skal leveres fortløpende og være godkjente. Samtlige prosjektarbeid skal være godkjent før eksamen.Tidsplan og omfang på øvinger vil bli opplyst ved semesterstart, samt på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 2/3 av regne-/laboratorieøvingene skal leveres fortløpende og være godkjente. Samtlige prosjektarbeid skal være godkjent før eksamen.Tidsplan og omfang på øvinger vil bli opplyst ved semesterstart, samt på Blackboard.

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Tekniske tabeller Verkstedhåndboka, Kalkulator

Ny og utsatt eksamen arrangeres i august og vurderingsformen er muntlig.

Kursmateriell

Vil bli opplyst ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 29

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU