course-details-portlet

MA3950 - Masteroppgave i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven velges normalt innen et av forskningsområdene ved instituttet. Arbeidet med masteroppgaven foregår i det 5. studieåret, normalt med hovedvekt på det 10. semesteret. En bør tidligst mulig i studiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen, samtidig som man tar hensyn til bredde. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet.

Oppgaven skal inneholde en kort refleksjon over oppgavens profesjonsrelevans og dens bidrag til/relevans for bærekraftig utvikling i lys av for eksempel FNs bærekraftsmål eller bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen, slik det er beskrevet i skolens læreplaner.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid (som kan være av oversiktskarakter) der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er et selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler og bøker og er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. Undersøkelser og analyser kan også inngå. Det kan være aktuelt å legge frem oppnådde resultater i seminarer. Masteroppgaven skal presenteres muntlig før sensur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon før sensureringsdato

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man har tatt relevante kurs som støtter opp under spesialområdet for masteroppgaven. De fire første årene av lektorutdanningen må være gjennomført. Krever opptak til studieprogram: Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA3950 30.0 HØST 2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU