course-details-portlet

LOS8010 - Selvvalgt pensum - teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Varierer med det aktuelle tema som tas opp. Oppgaven kan støtte seg på kunnskap fra arbeidet med doktorgradsavhandlingen, men teksten kan ikke overføres direkte verken til monografi, kappe eller artikler.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om teorier som er sentrale i arbeidet med ph.d.-avhandlingen.
 • har oversikt over andre relevante teorier brukt innen forskningen ved en eller flere av ILUs profesjonsutdanninger.

Ferdighet:

Kandidaten

 • får trening i og ferdigheter i muntlig formidling av forskningsresultater både i vitenskapelige og andre fora.
 • får trening i og ferdigheter i skriftlig formidling av forskningsresultater gjennom rapportskriving.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • får en generell faglig opplæring som er ønskelig for kandidatens senere virke.
 • får gjennom dette emnet et grunnlag for et selvstendig, kritisk og reflektert forhold til egen og andres forskning gjennom fordypning i teoretiske emner.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er satt opp med individuelt lesepensum og åpner for stor grad av tilpasning til individuelle problemstillinger. Emnet er satt opp med 10 timer veiledning inkl. tid til for og etterarbeid, og skal inneholde følgende momenter: -Godkjent oppsett av lesepensum (ca. 400 sider). -Fullført veiledning - 10 timer, individuelt eller i gruppe med andre som jobber innen samme problemstilling. -Kandidaten skal levere et skriftlig arbeide som gjør rede for de problemstillinger som er tatt opp mellom veileder og kandidat. Form, omfang og nivå på det skriftlige arbeidet er avklart i innleveringsskjema for emnet (tilgjengelig på instituttets nettsider). -Kandidaten skal gi en presentasjon av det skriftlige arbeidet i et faglig forum som godkjennes av veileder. Oppmelding til emnet gjøres via Studentweb, men krever i tillegg at den enkelte ph.d. kandidat selv tar kontakt med en aktuell veileder ved Institutt for lærerutdanning. Avtale inngås mellom kandidat og veileder på eget skjema for individuelt lesepensum og sendes til instituttet. Emnet er forbeholdt ph.d.-kandidater innen fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning ved fakultetets ph.d.-program i utdanningsvitenskap.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent oppsett av lesepensum
 • veiledning
 • presentasjon

Mer om vurdering

Individuell oppgave.

Oppgaven kan støtte seg på kunnskap fra arbeidet med doktorgradsavhandlingen, men teksten kan ikke overføres direkte verken til monografi, kappe eller artikler.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Utdanningsvitenskap (PHUV) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Utdanningsvitenskap, fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning (PHUV). Forbeholdt ph.d.-kandidater innen fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning ved fakultetets ph.d.-program i utdanningsvitenskap.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
25.09.2023

Innlevering
02.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
29.05.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU