course-details-portlet

LBAS2004 - Digital langtidsbevaring i arkiv og museum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Langtidsbevaring er en av de sentrale utfordringene vi står overfor i et digitalisert demokrati. Emnet gir kunnskap om utfordringer med langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt materiale, og har følgende hovedtemaer: Grunnteori for digital langtidsbevaring, faglig og juridisk rammeverk og strategier for langtidsbevaring, samt utfordringer for arbeidet med bevaring av variert digital dokumentasjon i arkiv og museumssamlinger. Hva er siginifikante egenskaper ved digitalt materiale i dag og i framtida?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om og forståelse for de grunnleggende egenskapene i digitale arkiv og digitaliserte samlinger
 • kjennskap til digital signatur og kryptering
 • kjennskap til ulike strategier og standarder for langtidsbevaring av digitale arkiver
 • kjennskap til arbeidsprosesser for håndtering av digitalt materiale i depot
 • kjennskap til konvertering og migrering mellom ulike lagringsformat

Ferdigheter

Studenten kan:

 • diskutere norske og internasjonale standarder for elektronisk arkiv - kan redegjøre for problemstillinger ved digital signatur og kryptering
 • forklare ulike strategiske valg for langtidsbevaring av digitalt arkiv
 • diskutere aktuelle sikkerhetsforanstaltninger i digitale depot
 • redegjøre for problemstillinger om langtidslagring av data knyttet til lagringsformat (datarepresentasjon) samt endringer i tekniske forhold som påvirker langtidslagring over tid

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utforme rutiner for arkivdokumenthåndtering
 • bidra til langsiktig utvikling av digital arkiv og samlingsforvaltning

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og gruppe- og oppgaveseminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 IKT-simulerte øvinger
 • Kvalifiseringsoppgave. Oppgavetekst gis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Studenter som ikke får kvalifiseringsoppgaven godkjent ved første forsøk, får en uke til å levere en ny og forbedret besvarelse. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
05.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
10.05.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU