course-details-portlet

LBAS2004 - Digital langtidsbevaring i arkiv og museum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Studiet gir videregående kunnskap om arbeidet med arkiv og museumssamlinger i depotinstitusjoner. Hovedvekten ligger på utfordringer med langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt materiale. Undervisningen har følgende hovedtemaer: Grunnteori, faglig og juridisk rammeverk og strategier for langtidsbevaring. Undervisningen omfatter også arbeidet for å sikre de digitale arkivene og samlingene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • forstår de grunnleggende egenskapene i digitale arkiv og digitaliserte samlinger
 • kjenner til digital signatur og kryptering
 • vet om ulike strategier og standarder for langtidsbevaring av digitale arkiver - har kunnskaper om sosiale medier
 • kjenner til arbeidsprosesser som konvertering og integrering mellom ulike lagringsformat Ferdigheter Studenten
 • kan diskutere norske og internasjonale standarder for elektronisk arkiv - kan redegjøre for problemstillinger ved digital signatur og kryptering
 • kan forklare ulike strategiske valg for langtidsbevaring av digitalt arkiv
 • kan diskutere aktuelle sikkerhetsforanstaltninger i digitale depot
 • kan redegjøre for problemstillinger om langtidslagring av data knyttet til lagringsformat (datarepresentasjon) inkl. skjemaevolusjon (endringer i datarepresentasjon over tid)

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utforme rutiner for arkivdokumenthåndtering
 • kan bidra til best mulig praksis tilknyttet samlingsforvaltning i arkivdepot og museum

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og gruppe- og oppgaveseminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 IKT-simulerte øvinger
 • Kvalifiseringsoppgave. Oppgavetekst gis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Studenter som ikke får kvalifiseringsoppgaven godkjent ved første forsøk, får en uke til å levere en ny og forbedret besvarelse. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
02.12.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
11.05.2023

Innlevering
11.05.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU