course-details-portlet

LBAS1002 - Introduksjon til dokumentasjonsforvaltning og IKT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet behandler spørsmål om hvordan vi utvikler, forvalter og organiserer kunnskap om arkiver og dokumentasjon. Undervisningen gir en innføring i dokumentasjonsforvaltningens utvikling og betydning i et samfunns- og virksomhetsperspektiv med vekt på offentlige arkiver. Det blir trukket noen historiske linjer, men fokus er primært på samtid og framtid. Studenten blir introdusert til relevant lov- og regelverk, begreper, prosesser og rutiner for dokumentasjonsforvaltning, med vekt på viktige hovedprinsipper, standarder og overordnede funksjoner.

Emnet gir videre en innføring i databaser, datamaskinenes virkemåte og IKT som et overordnet grunnlag for å kunne forstå de ulike datasystemene man kan møte innenfor dokumentasjonsforvaltning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om dokumentasjonsforvaltningens rolle og funksjon, også i et historisk perspektiv
 • kjennskap til relevant lov- og regelverk
 • kunnskap om viktige begreper innenfor dokumentasjonsforvaltning
 • kjennskap til betydningen av metadata
 • kjennskap til utarbeiding og bruk av arkivplaner og klassifikasjonssystemer
 • kunnskap om databaser, og forstår hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp
 • kunnskap om datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for hovedtrekk ved datasystemer som benyttes innenfor dokumentasjonsforvaltning
 • forklare forholdet mellom fagsystemer og sak-/arkivsystemer
 • forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
 • lage sin egen normaliserte relasjonsdatabase med nøkler og referanseintegritet, og opprette databasen i et valgt databaseverktøy (databasesystem)
 • utføre SQL-spørringer mot en gitt database i et valgt databaseverktøy (databasesystem)

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner betydningen av å sikre tillit til dokumentasjon over tid
 • har generell oversikt over offentlig forvaltning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar- og gruppearbeid, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre IKT-øvinger
 • En skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre IKT-øvinger
 • En skriftlig oppgave

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen (6 t)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning (LTARKIV) - enkelte retninger

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU