course-details-portlet

KULT8874 - Fordypningsemne i kjønns- og mangfoldsstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet belyser sentrale utfordringer og debatter i nordisk og internasjonal forskning om kjønn. Det konkrete innhold vil variere.

Kurset undervises kun dersom det er tilstrekkelig med kandidater. For oppdatert informasjon om planlagte kurs og påmelding, se https://www.ntnu.no/kult/forskerutdanning

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale utfordringer og debatter i nordisk og internasjonal forskning om kjønn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar eller ledet selvstudium. Skriving av essay (10-15 sider). Emnet arrangeres med ujevne mellomrom. Ta kontakt med institutt for tverrfaglige kulturstudier for informasjon. Kurset kan arrangeres som del av nasjonalt samarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på et ph.d.-program.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT8876 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU