course-details-portlet

KULT8873 - Teknologi, vitenskap og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet belyser sentrale utfordringer og debatter i internasjonal forskning innen teknologi og vitenskapsstudier. Det konkrete innhold vil variere.

Undervisning i emnet tilbys med forbehold om at nok kandidater melder seg opp.

For mer informasjon om planlagte kurs og påmelding se https://www.ntnu.no/kult/forskerutdanning

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale utfordringer og debatter i internasjonal forskning innen teknologi og vitenskapsstudier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar eller ledet selvstudium. Skriving av essay.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU