course-details-portlet

KULT8851 - Vitenskapsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset arrangeres i utgangspunktet hver høst og vår, med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte kandidater.

Registrering skjer på vår nettside: https://www.ntnu.no/kult/forskerutdanning.

Faget gir en innføring i vitenskapsteori, med vekt på vitenskapshistorie, vitenskapenes sosiale organisering og dynamikk, vitenskapenes strategier for produksjon av kunnskap og samspillet mellom vitenskap og samfunn. Vi legger særlig vekt på vitenskapenes kommunikasjonspraksiser og etableringen av vitenskapelig gyldighet og vitenskapelig troverdighet. Det vil også dekke følgende tema:

  • Vitenskap som institusjon og praksisfelt
  • Vitenskapsfilosofi: Metode, demarkasjon og objektivitet
  • Feministisk vitenskapsteori
  • Det moderne forskningsuniversitetet og den moderne forskerrollen
  • Humanvitenskapenes begreper og tverrfaglige dialogpraksiser
  • Forsknings- og vitenskapsetikk

Studenter som bare trenger 7,5 studiepoeng, kan velge KULT8850 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis redusert.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om historisk, filosofisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på vitenskapenes sosiale og kulturelle sider.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid (på engelsk)

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse/oppmøte

Mer om vurdering

Forberedelse gjennom lesing av pensumslitteraturen, deltakelse på alle kursdager og skriftlig oppgave (på norsk eller engelsk)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program (unntak kan gjøres under noen omstendigheter).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT8850 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU