course-details-portlet

KULT3391 - STS: Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et større skriftlig arbeid, normalt med et omfang på mellom 21 000 og 34 000 ord, som skal vise kandidatens evne til å håndtere et forskningsproblem på en vitenskapelig måte innenfor fagområdet STS. Oppgaven kan også skrives som to artikler med en felles overbygging på mellom 16 000 og 24 000 ord. Tema for oppgaven skal normalt velges i tilknytning til forskningsaktivitet ved instituttet og godkjennes i studiets andre semester. Instituttet bistår aktivt i valg av tema og opplegg for oppgaven.

Læringsutbytte

Arbeidet med oppgaven skal gi studenten praktisk øvelse i å gjennomføre et forskningsarbeid. Studenten lærer hvordan en problemstilling utformes og hvordan empirisk materiale innsamles og analyseres. Videre skal studenten få trening i å presentere forskning i skriftlig form. Arbeidet støttes gjennom prosjektlederemnet KULT3300. Arbeidet skal gi kompetanse i å analysere sosiotekniske fenomener og endringsprosesser.

KUNNSKAPER:

En kandidat med masteroppgave i STS

  • har god kunnskap om utvikling av forskningsdesign og metodikk for et avgrenset forskningsoppdrag
  • kan vurdere relevante kilder og innhente slike
  • kan bruk av teori og utarbeide relevante analysestrategier
  • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

FERDIGHETER:

En kandidat med masteroppgave i STS

  • har evne til å sette seg inn i større sakskompleks, analysere dem og trekke holdbare konklusjoner
  • har trening i en type systematikk og abstraksjon som egner seg for bruk i utredningsarbeid, innovasjonsarbeid, undervisning og politikkutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Studentene får individuell veiledning knyttet til oppgaveskrivingen, ledelse av eget masterprosjekt inngår også i prosjektledelsesemnet KULT3300. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF.

Mer om vurdering

I forbindelse med sensur inngår en justerende muntlig del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til master i STS og bestått KULT3301, KULT3303, KULT3304, KULT3322, EiT/HiP, KULT3307 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  52.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
15.09.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
16.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU