course-details-portlet

KULT3391 - Masteroppgave i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et større skriftlig arbeid, normalt med et omfang omkring 60-80 sider, som skal vise kandidatens evne til å håndtere et forskningsproblem på en vitenskapelig måte innenfor fagområdet STS. Tema for oppgaven skal normalt velges i tilknytning til forskningsaktivitet ved instituttet og godkjennes i starten av studiets andre semester. Instituttet bistår aktivt i valg av tema og opplegg for avhandlingen.

Læringsutbytte

Arbeidet med oppgaven skal gi studenten praktisk øvelse i å gjennomføre et forskningsarbeid. Studenten lærer hvordan en problemstilling utformes og hvordan empirisk materiale innsamles og analyseres. Videre skal studenten få trening i å presentere forskning i skriftlig form. Arbeidet støttes gjennom prosjektlederemnet KULT3300 Arbeidet skal gi kompetanse i å analysere sosiotekniske fenomener og endringsprosesser.

KUNNSKAPER: En kandidat med masteroppgave i STS:
-har god kunnskap om utvikling av forskningsdesign og metodikk for et avgrenset forskningsoppdrag
-kan vurdere relevante kilder og innhente slike
-kan bruk av teori og utarbeide relevante analysestrategier
-har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

FERDIGHETER: En kandidat med masteroppgave i STS:
-har evne til å sette seg inn i større sakskompleks, analysere dem og trekke holdbare konklusjoner
-trening i en type systematikk og abstraksjon som egner seg for bruk i utredningsarbeid, innovsjonsarbeid, undervisning og politikkutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Studentene får individuell veiledning knyttet til oppgaveskrivingen, ledelse av eget masterprogsjekt inngår også i prosjektledelsesemnet KULT3300.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

I forbindelse med sensur inngår en justerende muntlig del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Opptak til i masterprogrammet i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS). Bestått eksamen i KULT3300, KULT3301, KULT3302/3322, KULT3303, KULT3304 (eller tilsvarende) og EiT eller HIP3000.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  52.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 01.10.2020

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU