course-details-portlet

KULT3332 - STS: Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet består av kunnskapsinnsamling for en bedrift/institusjon og analyse av dette. Innholdet vil variere avhengig av institusjonen studenten har praksis i, og dennes behov, ønsker og målsetninger. Det konkrete oppgavetemaet for mastergradsoppgaven utarbeides i samråd med veileder og data/kildeinnhenting kan knyttes til praksisperioden. Oppgaven skal normalt ha et omfang på ca. 15 000 - 25 000 ord. To studenter i samme bedrift/institusjon kan velge å skrive masteroppgaven sammen. Velges dette skal hver student redegjøre for hvilke deler han/hun er ansvarlige for og oppgavens lengde skal være på 30 000 - 50 000 ord.

Læringsutbytte

Masteroppgaven skal være knyttet til en bedrift eller en institusjon/organisasjon og ha relevans for vertsinstitusjonen. Arbeidet med oppgaven skal gi studenten teoretisk og praktisk øvelse i å gjennomføre et FoU-arbeid.

KUNNSKAPER:

En kandidat med arbeidslivsrettet masteroppgave i STS

  • har gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg inngående kunnskaper om en bedrifts/institusjons virksomhet; visjoner, ambisjoner, mål og utfordringer
  • kan perspektivere dette ved hjelp av avansert STS-teori - har god kunnskap om utvikling av design og metodikk for få gjøre et avgrenset FoU-oppdrag for en bedrift/institusjon
  • kan fremskaffe og bearbeide forskningsbasert kunnskap om et bestemt, avgrenset tema knyttet til en bedrifts/institusjons FoU-behov, og kan bruke relevant teori for å belyse dette FoU-oppdraget
  • har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer

FERDIGHETER:

En kandidat med arbeidslivsrettet masteroppgave i STS

  • har erfaring i å gjøre relevant FoU-arbeid for bedrifter, organisasjoner/institusjoner knyttet til et spesifisert og avgrenset problemfelt
  • har trening i en type systematikk og abstraksjon som egner seg for bruk i FoU-arbeid
  • har trening i systematisk og analytisk rapportskriving

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skrives under veiledning fra instituttet, gruppevis og individuelt. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

I forbindelse med sensur inngår en justerende muntlig del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til master i STS og bestått KULT3301, KULT3303, KULT3304, KULT3322, EiT/HIP, KULT3331 og KULT3307 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
15.09.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU