course-details-portlet

KULMI3215 - Museologi og kulturarvspedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi kunnskap om og innsikt i museenes funksjoner i vår tids kultur og om deres utvikling som steder for læring. Med utgangspunkt i teori fra de tverrfaglige feltene museologi og kulturarvsstudier vil kurset gi innblikk i og diskutere en rekke konkrete prosjekt basert på kulturarvspedagogikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om museumsfaglig og kulturarvpedagogisk teori samt til museumsfeltets organisering og funksjoner.
- har innsikt i museers og andre kulturarvsinstitusjoners funksjoner som læringsarenaer.

Ferdighet
Kandidaten
- har øvelse i å analysere museers og andre kulturarvsinstitusjoners rolle og funksjon på ulike samfunnsområder.
- har øvelse i å kommunisere om museumsfaglige problemstillinger og grunnlag for refleksjon over og drøfting av faglige og etiske dilemmaer knyttet til museumsdrift, utstillingspraksis og annen bruk av kulturarv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, seminar, omvisninger og vandringer.

Obligatoriske aktiviteter: Én ukes intensivkurs på Jamtli i Östersund.

Obligatoriske aktiviteter

  • En ukes intensivkurs på Jamtli i Östersund

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter fullført bachelorgrad i kulturminneforvaltning eller tilsvarende godkjent utdanning.

Kursmateriell

Pensumliste.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU