course-details-portlet

KULMI3215 - Museologi og kulturarvspedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Museer og andre kulturarvsinstitusjoner er arenaer for livslang læring. Emnet gir kunnskap om og innsikt i utviklingen av museenes roller og funksjoner med fokus på læring. Emnet gir kunnskap om relevant museologisk og kulturarvspedagogisk teori, og innblikk i praksisfeltet gjennom presentasjon av en rekke aktuelle eksempler. Emnet gir studentene forståelse for dagens museumsfelt, og mulighet til å diskutere konkrete kulturarvspedagogiske prosjekt, utstillinger og eksempler på digital kulturarvsformidling med utgangspunkt i relevant teori.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om museumsfaglig og kulturarvpedagogisk teori
  • har kunnskap om museers funksjoner i samfunnet
  • har innsikt i museers og andre kulturarvsinstitusjoners funksjoner som læringsarenaer

Ferdigheter

Kandidaten

  • har øvelse i å analysere museers og andre kulturarvsinstitusjoners rolle og funksjon på ulike samfunnsområder.
  • har øvelse i å reflektere over og drøfte museumsfaglige og -etiske problemstillinger knyttet til museumsdrift, utstillingspraksis og annen bruk av kulturarv til læringsformål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, seminarer, omvisninger og vandringer. Obligatoriske aktiviteter: Intensivkurs ved museum

Obligatoriske aktiviteter

  • Intensivkurs ved muesum

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter fullført bachelorgrad i kulturminneforvaltning eller tilsvarende godkjent utdanning.

Kursmateriell

Pensumliste.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
24.04.2023

Innlevering
28.04.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU