course-details-portlet

KULMI3105 - Teorier og metoder i kulturminneforvaltningen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Kurset er en introduksjon til masterstudiet i kulturminneforvaltning og har et dobbelt siktemål: I tillegg til å gi en oversikt over teorier og prinsipper i forvaltningen av kulturminner, så vel i Norge som internasjonalt, gir kurset innføring i metoder som brukes i forskning om temaer knyttet til forvaltning, formidling og fortolkning av kulturminner.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper:
Kandidaten
- har inngående kunnskap om teorier og prinsipper bak norsk og internasjonal kulturminneforvaltning.
- har god kjennskap til aktuelle metoder i kulturminneforskning som tverrfaglig felt.
Ferdigheter:
Kandidaten
- er i stand til å koble teoretiske og praktiske problemstillinger innen kulturminnefeltet.
- kan vurdere egnede metoder i undersøkelser av konkrete temaer i kulturminneforskningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, seminar, ekskursjoner. Oppgaver krever aktiv deltakelse på forelesninger og seminar. Dersom en ikke kan følge all undervisning, må det gjøres avtale med faglærer i starten av semesteret om tilsvarende, alternative obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kulturminneforvaltning (MKULMI)

Forkunnskapskrav

Gjennomført bachelor i kulturminneforaltning eller tilsvarende bachelorprogram.

Deltakelse i undervisning og eksamen i emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i kulturminneforvaltning. Emnet er obligatorisk for dette programmet.

Kursmateriell

Pensum består av teoribasert litteratur og relevante kildeskrifter, i alt ca. 750 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI3100 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU