KUH3203 - Utstillingsanalyse: Berlin som kontekst

Om emnet

Nytt fra studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

På hvilke måter er et geografisk sted viktig som kontekst for de utstillinger som arrangeres i dets museer og andre utstillingsrom? Hva betyr for eksempel Berlins omskiftelige kulturtopografi for de utstillinger som vises nettopp her? Og hvordan er byens kunsthistoriske, kulturhistoriske og samtidskunstneriske utstillinger forankret i de forskjellige institusjonelle kontekster? Med Berlin som eksempel skal emnet gi kandidaten innblikk i forskjellige utstillingsgenrer: Hvordan organiserer og presenterer en utstilling et gitt innhold i visuell form? Emnet tar således for seg utstillingenes idé, estetikk og formidling og presenterer teoretiske perspektiver på analysen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:
- Nær forståelse for utstillingers institusjonelle forankring
- Detaljert kunnskap om hva som kjennetegner en forskningsbasert utstilling


Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- detaljert analysere utstillinger i deres kontekst
- formidle kunnskap muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer samt ekskursjon til Berlin.
All undervisning er felles med KUH2203.

Mer om vurderingen:
Semesteroppgave som bygger videre på det muntlige seminarinnlegget.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via It's learning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunst og politikk (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunst og politikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2203 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
06.06.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.