course-details-portlet

KT8307 - Nanomekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Ved hjelp av nanoteknologi kan en utvikle mange nye materialer og utstyr med spesielle egenskaper for et bredt spekter av applikasjoner. Nanomekanikk er en viktig del av anvendt nanoteknologi. Kurset har fokus på «state-of-the-art» innen vitenskapelig utvikling og oppdagelser innen både beregningsorientert og eksperimentell nanomekanikk, og studiet av mekaniske egenskaper hos materialer og strukturer med størrelse ned til nano meter skala. På dette nivået er mekaniske egenskaper nært knyttet til kjemi, fysikk og kvantemekanikk. Temaene inkluderer kraftinteraksjonen på atomnivå; deformasjons- og bruddmekanismer i nano-skala; molekylær dynamisk simulering av nanokrystallinske materialer; prinsipp og teori om nanoindentasjonsteknologi; størrelse effekt på nano-skala. Kurset består av molekylære simuleringsprosjekter.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene innføring i og bakgrunn for hvordan en bestemmer styrke og deformasjonsegenskaper av materialer på atom og molekylnivå basert på beregningsorienterte og eksperimentelle metoder, samt forbindelsen til mekaniske egenskaper ved mikro- og makroskopisk nivå. Emnet har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Grunnleggende kunnskap om eksperimentelle og beregningsorientert nanomekanikk - Interaksjon mellom kreftene som virker på de ulike skalaene - Potensialer og metodikk for å kunne utføre molekylær dynamiske simuleringer - Prinsipper og teori for nanoindenterings forsøk and nanomekanikk test - Størrelse effekter på nano-skala Ferdigheter: Kandidaten kan: - Beskrive interaksjon mellom krefter ved atom og molekylær skala - Beregne elastisitetsmodul ved både beregningsorientert og eksperimentell nanomekanikk metodikk - Vurdere mekanisk analyse ved «nano-indentation» tester.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil omfatte forelesninger, inviterte foredrag av gjesteforelesere, laboratoriebesøk, individuelle «hands-on» prosjekter og obligatoriske øvinger for molekylær dynamikk simulering. Undervisningen gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet inneholder fire øvelser inkludert molekylær dynamikk simuleringer, og en semesterrapport om emner som er avtalt av både student og forelesere på forhånd.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og annet utlevert selvstudie materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Materialer
  • Mekanikk
  • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU