KT8307 - Nanomekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Ved hjelp av nanoteknologi kan en utvikle mange nye materialer og utstyr med spesielle egenskaper for et bredt spekter av applikasjoner. Nanomekanikk er en viktig del av anvendt nanoteknologi. Kurset har fokus på «state-of-the-art» innen vitenskapelig utvikling og oppdagelser innen både beregningsorientert og eksperimentell nanomekanikk, og studiet av mekaniske egenskaper hos materialer og strukturer med størrelse ned til nano meter skala. På dette nivået er mekaniske egenskaper nært knyttet til kjemi, fysikk og kvantemekanikk. Temaene inkluderer krefter på makroskopisk nivå og atomnivå; elastiske egenskaper og krystall-strukturer, deformasjon og bruddmekanismer på nanonivå, molekylær dynamisk simulering av nano-krystallinske materialer; prinsipp og teori om «nanoindentation» teknologi; innvirkning av størrelseseffekten på nanonivå. Kurset består av «hands-on» laboratoriearbeid med «nanoindentation» tester og prosjekter innen molekylær simulering.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene innføring i og bakgrunn for hvordan en bestemmer styrke og deformasjonsegenskaper av materialer på atom og molekylnivå basert på beregningsorienterte og eksperimentelle metoder, samt forbindelsen til mekaniske egenskaper ved mikro- og makroskopisk nivå. Emnet har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Grunnleggende kunnskap om eksperimentelle og beregningsorientert nanomekanikk - Interaksjon mellom kreftene som virker på de ulike skalaene - Potensialer og metodikk for å kunne utføre molekylær dynamiske simuleringer - Prinsipper og teori for nanoindenterings forsøk and nanomekanikk test - Størrelse effekter på nano-skala Ferdigheter: Kandidaten kan: - Beskrive interaksjon mellom krefter ved atom og molekylær skala - Beregne elastisitetsmodul ved både beregningsorientert og eksperimentell nanomekanikk metodikk - Vurdere mekanisk analyse ved «nano-indentation» tester Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Deformasjon og bruddmekanismer på nanoskala - Utføre «nano-indentation» tester - Utføre mekaniske analyser av materialer basert på molekylære dynamiske simuleringer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil omfatte forelesninger, inviterte foredrag, laboratoriearbeid forelesninger, individuelle «hands-on» prosjekter og obligatoriske øvinger. Undervisningen gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og annet utlevert selvstudie materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.