course-details-portlet

KP3100 - Kjemiteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Anvendt masse og varmetransport: Anvendt fluidmekanikk, termodynamisk arbeid, varmetransport og varmepumper/kjøling. Mekaniske separasjonsprosesser: Sedimentasjon, sentrifugering, gassrensing, filtrering og flotasjon. Kjemiteknisk operasjon: røring. Python vil bli brukt til enkel problemløsning.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene: - ha kunnskap om anvendt masse og varmetransport. - ha kunnskap om mekaniske separasjonsprosesser. - ha grunnleggende kunnskap om kjemitekniske operasjoner. - kunne innhente og bearbeide nødvendig informasjon for beregninger. - kunne utføre beregninger relatert til kjemitekniske operasjoner. - forstå flytdiagrammer og kjenne til symbolene for de apparaturer som omtales i emnet. - være i stand til å lese komplekse tekniske diagrammer, som f.eks. Moody’s diagram eller termodynamiske tilstandsdiagrammer (i.e. p,h- eller h,s-diagrammer). - kunne lage enkle skisser av aktuelle prosesser som kan brukes til visuell kommunikasjon. - kunne rapportere prosessparametre i forskjellige enheter og basis (volum, masse, hastighet). - kunne bygge og utføre enkle numeriske modeller. - kunne bruke Python for enkel numeriske modellering. - kunne utføre enkle laboratorieforsøk og skrive enkle lab rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid med obligatorisk oppmøte. Adgang til eksamen forutsetter at 70% av regneøvingene og rapport for laboratoriedelen er godkjent. Forelesninger: 60 timer, Øvinger: 30 timer, Laboratoriearbeid: 15 timer, Selvstudie: 95 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Felleslab
  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på skriftlig avsluttende eksamen 100%. Adgang til avsluttende eksamen krevergodjenning både obligatorisk felleslab og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kanskriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kjemi - Ingeniørfag (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Geankoplis, Transport processes Separation Process Principles, Pearson, 4. utg, 2014 eller nyere. Utlevert materiale. Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical data, Wiley 7. utg, 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPRK2002 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL415 Sluppenvegen 14 27
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU