Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt ved tidligere Avdeling for anvendt klinisk forskning MH, NTNU. Nå samlokalisert med Kontor for Klinisk Forskningsstøtte, St. Olavs Hospital til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, Kunnskapssenteret 4.etg.

Tidligere ansatt som Internasjonal studiekoordinator ved Forskningsgruppe for kreft og palliasjon, Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.