course-details-portlet

IT3915 - Master i informatikk, forberedende prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektarbeid som omhandler aktuelle problemstillinger i datateknologi.

Oversikt over prosjektoppgaveforslag: http://www.idi.ntnu.no/education/fordypningsprosjekt.php

For valg av forberedende prosjekt og informasjon om praktisk gjennomføring se: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypning+i+datateknologi

Læringsutbytte

Kunnskap: Innsikt i hvordan forskningsresultater genereres og rapporteres innen valgt spesialområde, forståelse for avansert teori og praksis innen prosjektrapportens tema. Kjenne til viktige prinsipper for forskningsetikk / akademisk ærlighet. Ferdigheter: Evne til å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap og resultater fra egne undersøkelser. Generell kompetanse: Kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i hht. gitte retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning, som forberedelse til masteroppgaven.

Mer om vurdering

Vurdering basert på individuell eller gruppevis prosjektrapport. Innhold fra prosjektrapporten og annet materiale og resultater fra prosjektet vil kunne benyttes i den etterfølgende masteroppgaven så lenge dette gjøres eksplisitt i denne.

Innleveringsfrist for rapporten, i Inspera, er onsdag i uke 50.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatics (MSIT)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
13.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
07.03.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
10.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU