course-details-portlet

IT3020 - Aktuelle emner i informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Innholdet i emnet tilpasses den enkelte student og studentens mastergradsoppgave.
I høstsemesteret kan studentene velge blant aktuelle fordypningstema med organisert undervisning/kollokvier (med unntak av TDT39). Hvert fordypningstema er på 3.75 sp. og kombinasjonen av 2 tema gir et fullverdig emne på 7.5 sp.
Oversikt over fordypningstemaer: http://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?&p=alle&v=tema
Registrering av ønskede fordypningstemaer: www.idi.ntnu.no/education/mine_teorimoduler.php
I vårsemesteret organiseres dette som ledet selvstudium innen et gitt fagområde etter avtale med veileder. Pensum defineres i dette tilfellet av veileder.

Læringsutbytte

Innsikt i forskningsrelaterte emner innen fagfeltetet informatikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, presentasjoner mm. Aktiviteter kan variere. Avhenger av tema som velges.
I høstsemesteret kan emnet brukes som skallemne for to teoritema med separat undervisning. I noen teoritema avvikles muntlig eksamen, i andre teoritema kan karaktergivingen baseres på arbeider. Velges emnet om våren er det basert på selvstudium av spesialpensum med muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Begge teorimoduler må være bestått for å bestå emnet. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i det/de tema med stryk. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatics (MSIT)
Informatikk (MIT)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp til mastergradsstudiet i informatikk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 26.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU