course-details-portlet

IT3020 - Aktuelle emner i informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 50/100 30 minutter D
Muntlig 50/100 30 minutter D

Faglig innhold

Innholdet i emnet tilpasses den enkelte student og studentens mastergradsoppgave. I høstsemesteret kan studentene velge blant aktuelle fordypningsmoduler med organisert undervisning/kollokvier (med unntak av TDT39). Hver fordypningsmodul er på 3.75 sp. og kombinasjonen av 2 moduler gir et fullverdig emne på 7.5 sp.

Oversikt over fordypningsmoduler: http://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?&p=alle&v=tema Registrering av ønskede fordypningsmoduler: www.idi.ntnu.no/education/mine_teorimoduler.php

I vårsemesteret organiseres dette som ledet selvstudium innen et gitt fagområde etter avtale med veileder. Pensum defineres i dette tilfellet av veileder. Dette er for studenter som ikke har kunnet ta dette på høsten samtidig med forberedende prosjekt.

Læringsutbytte

Innsikt i forskningsrelaterte emner innen fagfeltetet informatikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, presentasjoner mm. Aktiviteter kan variere. Avhenger av modul som velges. I høstsemesteret kan emnet brukes som skallemne for to teorimoduler med separat undervisning. I noen teorimoduler avvikles muntlig eksamen, i andre teoritmoduler kan karaktergivingen baseres på arbeider. Velges emnet om våren er det basert på selvstudium av spesialpensum med muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Begge teorimoduler må være bestått for å bestå emnet. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i en eller begge moduler med stryk.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er tilgjengelig for utvekslingsstudenter etter forespørsel og godkjenning av emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 50/100 D 28.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig 50/100 D 28.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU