course-details-portlet

IT2901 - Informatikk prosjektarbeid II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Studentene vil arbeide i grupper med et bestemt prosjekt innenfor informasjonsteknologi. Instituttet vil foreslå aktuelle oppgaver. Studentene forutsettes å arbeide selvstendig med sine prosjekter og delta i kollokvievirksomhet under veiledning av ansatte fra instituttet.

Læringsutbytte

Å gi studentene praktisk erfaring i å gjennomføre alle faser av et systemeringsprosjekt med en kunde. Erfaring med systemutvikling i gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

I tillegg til ordinær fagpåmelding er det påkrevd med registrering til prosjektarbeid i løpet av første uke i semesteret.
Arbeid i grupper, artikkelstudie, veiledning, ukentlig statusrapport. Midt i semesteret må "mid-term progress report" leveres og godkjennes. Prosjekter må presenteres muntlig i forbidelse med innlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk (BIT)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på bachelor Informatikk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT291 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU