course-details-portlet

IT2901 - Informatikk prosjektarbeid II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Studentene skal jobbe i gruppe for å gjennomføre et programvareprosjekt. Prosjektene velges og tildeles av Instituttet. Studentene forutsettes å ha en god dialog og samarbeide tett med sine kunder/ oppdragsgiver. Studentene er pålagt å jobbe i gruppe med prosjektet og delta på felles aktiviteter og veiledningsmøter. Resultatene skal være tydelig dokumentert i midtveis- og sluttrapporten.

Læringsutbytte

Å gi studentene praktisk erfaring i å gjennomføre alle faser av et systemeringsprosjekt med en kunde i en gruppe. Studentene vil utvikle anvendte ferdigheter innen systemutvikling samt spesifikke ferdigheter om programmeringsspråk og verktøy avhengig av det spesifikke prosjektet de skal jobbe med.Studentene skal utvikle generell kompetanse til å gjennomføre middels skala utviklingsprosesser; reflektere over tekniske og organisatoriske aspekter ved programvareutvikling og prosjektarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeid i grupper (gruppestørrelse på cirka 5-7 studenter), møter med veiledere og kunder, seminarer, jevnlige statusrapporter. Midt i semesteret midtveisrapporten leveres for tilbakemenldigene.

Prosjekter må presenteres muntlig i forbidelse med innlevering.I tillegg til ordinær fagpåmelding er det påkrevd med registrering til prosjektarbeid i løpet av første uke i semesteret. Manglende registrering kan medføre at studentene ikke får anledning til å ta emnet.

Mer om vurdering

Evalueringen er basert på materialet levert av gruppen på slutten av kurset og tar hensyn til kvaliteten på produktet, prosessen og refleksjon.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele prosjektet og mappen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på bachelor Informatikk eller lektorutdanning i realfag, studieretningen for matematikk og informatikk.

TDT4100 Objektorientert programmering eller tilsvarende, TDT4140 Programvareutvikling, eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT291 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU