IT2901 - Informatikk prosjektarbeid II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Studentene vil arbeide i grupper med et bestemt prosjekt innenfor informasjonsteknologi. Instituttet vil foreslå aktuelle oppgaver. Studentene forutsettes å arbeide selvstendig med sine prosjekter og delta i kollokvievirksomhet under veiledning av ansatte fra instituttet.

Læringsutbytte

Å gi studentene praktisk erfaring i å gjennomføre alle faser av et systemeringsprosjekt med en kunde. Erfaring med systemutvikling i gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

I tillegg til ordinær fagpåmelding er det påkrevd med registrering til prosjektarbeid i løpet av første uke i semesteret.
Arbeid i grupper, artikkelstudie, veiledning, ukentlig statusrapport. Midt i semesteret må "mid-term progress report" leveres og godkjennes. Prosjekter må presenteres muntlig i forbidelse med innlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk (BIT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på bachelor Informatikk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFIT291 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.