IP506215 - Scientific Research Project Internship

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Obligatoriske aktiviteter

  • Report

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Master i Produkt og systemdesign - Deltid (841MDELT)
Master i Skipsdesign - Deltid (852MEDELT)
Master i Skipsdesign - deltid (851MDELT)
Master i produkt og systemdesign - Deltid (846MEDELT)
Produkt og systemdesign (840MD)
Produkt og systemdesign (845ME)
Skipsdesign (850MD)
Skipsdesign (850ME)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering
19.12.2017

Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.