course-details-portlet

IP500115 - Maskinerisystemer for energioverføring - design og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer G
Prosjekt rapport 40/100 3 måneder

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og muntlig (kont)
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt rapport 40/100 3 måneder

Faglig innhold

See the course's English website.

Læringsutbytte

See the course's English website.

Læringsformer og aktiviteter

See the course's English website.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

See the course's English website.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Naval Architecture (850MD)
Naval Architecture (850ME)
Product and System Engineering (840MD)
Product and Systems Design (845ME)

Kursmateriell

See the course's English website.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marint maskineri
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 G 20.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 10

Vurderingsordning: Prosjekt og muntlig (kont)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen (kont) 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU