course-details-portlet

INFT2002 - Webutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100 ALLE
Hjemmeeksamen 60/100 5 timer ALLE

Faglig innhold

Markup- og style sheet-språk. Programmering og bruk av rammeverk på klient og tjener. Klient-tjener kommunikasjon og REST-arkitektur. Utvikling mot ulike plattformer. Bruk av databaser. Autentisering og generell sikkerhet i applikasjoner. Tilstand på klient og tjener. Testing og analyse av kildekode.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- har bred kunnskap om klient- og tjener-utvikling
- kan gjøre rede for REST-arkitektur
- kan gjøre rede for mekanismer for sikkerhetshåndtering ved utvikling av full-stack applikasjoner
- kjenner til ulike verktøy og teknologier som hjelpemidler ved utvikling av full-stack applikasjoner
- har kjennskap til utvikling mot ulike databehandlingsplattformer

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan utvikle sikre, stabile og vedlikeholdbare applikasjoner
- kan vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike verktøy og teknologier

Generell kompetanse
Kandidaten:
- er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i et fagfelt i kontinuerlig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner, individuelle øvinger, prosjektarbeid i team med veiledning. Obligatoriske arbeidskrav: 8 øvinger må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen og prosjektoppgave.

Hjemmeeksamen: Utsatt eksamen i mai/juni.

Prosjektoppgave: Utføres i team. Kan tas opp neste gang emnet går.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST2002 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 ALLE

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 ALLE

Innlevering 20.11.2020

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100 ALLE

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU