course-details-portlet

INFT1006 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

Objektorientert programmering: klasser, objekter, metoder, konstruktører, arv. Funksjonell programmering og parallelle beregninger: funksjonelle algoritmer, synkronisering av parallelle beregninger. Strukturering av kildekode, og bruk av biblioteker, versjonskontroll, kodeanalyse og testing.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kjenner til prinsippene innen objektorientert programmering
 • har kunnskap om når og hvordan en bør organisere kildekode i klasser
 • har kunnskap om alternative programmeringsparadigmer til objektorientert programmering
 • kjenner til kvalitets- og sikkerhetsaspekter ved utvikling og vedlikehold av programvare

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan organisere kildekode i en eller flere klasser, og dra nytte av de valgte strukturene
 • kan ved behov reorganisere klassestrukturer i programvare for å lette vedlikehold og videreutvikling
 • kan dra nytte av utviklingsteknikker relatert til objektorientert programmering og andre relevante programmeringsparadigmer
 • kan bruke verktøy for versjonskontroll og kodeanalyse, samt utføre tester av kildekode

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan estimere kompleksitet og identifisere ressursbehov til nye utviklingsprosjekt
 • kan planlegge og bygge større programvareløsninger der funksjonalitet og data er fordelt på en slik måte at vedlikehold og videreutvikling av programvaren blir mindre ressurskrevende
 • kan jobbe sammen med, og dra nytte av, andre utviklere i et utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner og individuelle øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 9 av 12 må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i desember.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til "Bachelor i Informasjonsbehandling".

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1005 7.5 HØST 2019
IFUD1110 7.5 HØST 2019
IINI1010 7.5 HØST 2019
DCST1007 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
15.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU