course-details-portlet

IMT4214 - Cyber Intelligence

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 6/10
Hjemmeeksamen 4/10 3 timer ALLE

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Emnet tilhører internasjonalt/engelskspråklig masterprogram, derfor er emnebeskrivelse kun på engelsk.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnet tilhører internasjonalt/engelskspråklig masterprogram, derfor er emnebeskrivelse kun på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Seminars /samlinger - Øvelse/Case - Oppgave/Prosjekt arbeid

Faget har tre obligatoriske samlinger, de to første varer en dag og den siste varer to dager. Samlingene blir ikke streamet eller tatt opp på video, fysisk oppmøte er nødvendig på alle tre samlinger.

  • Dersom det blir færre enn 5 oppmeldte studenter, kan undervisningsformen og aktiviteter justeres.
  • Antall studenter kan være begrenset (max 30).

Obligatoriske aktiviteter

  • Frammøte på samlinger

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Emnet tilhører internasjonalt/engelskspråklig masterprogram, derfor er emnebeskrivelse kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Information Security (MISEB)

Forkunnskapskrav

Bestått IMT4213 Cyber Tactics eller EVU-kurs IIKG6500 Cyber Tactics er en forutsetning for oppmelding til emnet.

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3761 2.5 HØST 2017
IIKG6501 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 4/10 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 6/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU