course-details-portlet

IMT4213 - Cyber Tactics

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 6/10
Hjemmeeksamen 4/10 3 timer ALLE

Faglig innhold

See English version

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Seminars /samlinger - Øvelse/Case - Oppgave/Prosjekt arbeid

Faget har tre obligatoriske samlinger, de to første varer en dag og den siste varer to dager. Samlingene blir ikke streamet eller tatt opp på video, fysisk oppmøte er nødvendig på alle tre samlinger.

  • Dersom det blir færre enn 5 oppmeldte studenter, kan undervisningsformen og aktiviteter justeres.
  • Antall studenter kan være begrenset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminarer

Mer om vurdering

Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Information Security (MISEB)

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IIKG6500 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 4/10 ALLE

Utlevering
31.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 6/10

Innlevering
03.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU