course-details-portlet

IMT3603 - Spillprogrammering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Programmering (BPROG)

Forkunnskapskrav

IMT2531 Grafikkprogrammering OR IMT3591 Kunstig intelligens

Kursmateriell

Se engelsk versjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi og informatikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU