course-details-portlet

IMAK2003 - Organisk kjemi og biomolekyler 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Eukaryot og prokaryot celleoppbygging. Enzymer og enzymkinetikk. Biologiske membraner og membrantransport. Koenzymer. Prinsipper for energiomsetning i en celle. Glykolyse, sitronsyresyklus, elektrontransport og fotosyntese. DNA-replikasjon, transkripsjon og proteinsyntese. Organiske aromatiske forbindelser og reaksjoner. Oksidasjons og reduksjons-reaksjoner. Grignard-reaksjonen. Alkohol/amin/eter/epoksid og reaksjoner.

Læringsutbytte

Studenten kan beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i eukaryote celler, samt gjengi generell oppbygging av prokaryote celler. Studenten kan forklare de grunnleggende mekanismer for enzymfunksjon og enzymkinetikk samt bruke dette til å identifisere ulike klasser av enzyminhibitorer. Studenten kan forklare struktur og oppbygging av biologiske membraner samt hvordan stoffer transporteres gjennom disse. Studenten kan beskrive og forklare metabolske prosesser som glykolysen, sitronsyresyklusen, elektrontransportkjeden og fotosyntesen. Studenten kan beskrive og forklare grunnleggende prinsipper og komponenter i DNA replikasjon, transkripsjon og translasjon. Studenten kan beskrive krav til at en organisk forbindelse er aromatisk. Studenten kan beskrive hva som kjennetegner oksidasjoner og reduksjoner i organisk kjemi. Studenten kan beskrive fremstilling og bruk av Grignard-reagenser i organisk syntese. Studenten kan forklare reaksjonsmønstre til aromatiske forbindelser. Studenten kan forklare typiske oksidasjons- og reduksjons-reaksjoner og grunngi valg av reagenser. Studenten har kjennskap til fremstilling av fornybare drivstoff. Studenten kan samarbeide om planlegging og gjennomføring av laboratorieøvelser og om ferdigstilling av rapporter inkludert en større skriftlig rapport. Studenten kan anvende digitale vurderingsformer med særlig vekt på medstudentvurdering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger (5/8, minst én disse må være innen tema organisk kjemi) og laboratoriekurs med obligatorisk tilstedeværelse. Forelesninger: 60 timer. Laboratorieøvelser: 40 timer. Teoriøvinger: 20 timer. Egeninnsats: 100 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før eksamen. Utsatt eksamen: august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Bestemt enkel kalkulator en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Forkunnskapskrav

Gjelder FTHING Bachelor i ingeniørfag, Kjemi: Bestått laboratoriekurs i TKJE1007, Organisk kjemi og biomolekyler 1.

Kursmateriell

Laurence A. Moran et al.: Principles of Biochemistry, 5. utgave, Pearson Prentice Hall, 2013 (2018 for digital utgave). Paula Yurkanis Bruice: Essential Organic Chemistry, Pearson Education, 2015.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE2004 6.0 HØST 2020
TKJE2001 1.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Biokjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 29
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU