course-details-portlet

IMAK2003 - Organisk kjemi og biomolekyler 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer HJELPEMIDD
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Eukaryot og prokaryot celleoppbygging. Enzymer og enzymkinetikk. Biologiske membraner og membrantransport. Koenzymer. Prinsipper for energiomsetning i en celle. Glykolyse, sitronsyresyklus, elektrontransport og fotosyntese. DNA-replikasjon, transkripsjon og proteinsyntese. Organiske aromatiske forbindelser og reaksjoner. Oksidasjons og reduksjons-reaksjoner. Grignard-reaksjonen. Alkohol/amin/eter/epoksid og reaksjoner.

Læringsutbytte

Studenten kan beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i eukaryote celler, samt gjengi generell oppbygging av prokaryote celler.
Studenten kan forklare de grunnleggende mekanismer for enzymfunksjon og enzymkinetikk samt bruke dette til å identifisere ulike klasser av enzyminhibitorer.
Studenten kan forklare struktur og oppbygging av biologiske membraner samt hvordan stoffer transporteres gjennom disse.
Studenten kan beskrive og forklare metabolske prosesser som glykolysen, sitronsyresyklusen, elektrontransportkjeden og fotosyntesen.
Studenten kan beskrive og forklare grunnleggende prinsipper og komponenter i DNA replikasjon, transkripsjon og translasjon.
Studenten kan beskrive krav til at en organisk forbindelse er aromatisk.
Studenten kan beskrive hva som kjennetegner oksidasjoner og reduksjoner i organisk kjemi.
Studenten kan beskrive fremstilling og bruk av Grignard-reagenser i organisk syntese.
Studenten kan forklare reaksjonsmønstre til aromatiske forbindelser.
Studenten kan forklare typiske oksidasjons- og reduksjons-reaksjoner og grunngi valg av reagenser.
Studenten kan samarbeide om planlegging og gjennomføring av laboratorie-øvelser og om ferdigstilling av rapporter inkludert en større skriftlig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger, obligatorisk prosjekt og laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse. Forelesninger: 60 timer. Laboratorieøvelser: 30 timer. Prosjekt: 20 timer. Egeninnsats: 100 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger og laboratoriearbeid) kreves godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i laboratoriearbeidet på starten av semesteret.


Utsatt eksamen: august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet fordi studenten ikke har bestått emnet, må den delvurdering som ikke er bestått tas opp igjen.

Ved forbedring av karakter kan kun skriftlig eksamen taes opp igjen såfremt prosjektarbeidet er bestått. Forbedring av prosjektarbeid er ikke mulig.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (FTÅRKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Bestått laboratoriekurs i TKJE1007, Organisk kjemi og biomolekyler 1

Kursmateriell

H. Robert Horton et al.: Principles of Biochemistry, 5. utgave, Pearson Prentice Hall, 2013.
Paula Yurkanis Bruice: Essential Organic Chemistry, Pearson Education, 2015.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE2004 6.0 01.09.2020
TKJE2001 1.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Biokjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 24.03.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100 HJELPEMIDD

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU