course-details-portlet

IMAA2150 - Matematiske metoder 3 for dataingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

 • Vektorrom og lineære transformasjoner Underrom av Rn, basis og dimensjon. Generelle vektorrom, funksjonsrom og, normer. Matrisetransformasjoner, nullrom og søylerom., Anvendelse: Fourier-rekker og , løsning av partielle differensiallikninger.
 • Differensligninger med løsningsmetoder.
 • Numeriske metoder Generell numerikk: Representasjoner av flyttall i datamaskinen, beregninger med flyttall og diverse feilkilder. Feilforstørring og kondisjon. Konvergensrate
 • Direkte metoder:
  • Løsning av linære ligningssystemer, PA=LU-faktorisering, minste kvadraters metode
  • Interpolasjon med kubiske splines, bezierkurver.
 • Iterative metoder:
  • Newtons flervariabel metode
  • Løsning av lineære ligningssystemer (Jakobi, konjugerte gradienter)
  • Beregning av egenverdier og egenvektorer (potensmetoden)

Løsning av noen typer differensiallikninger, Runge-Kutta.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har god kunnskap om underrom av Rn og lineærtransformasjoner mellom endeligdimensjonale reelle vektorrom. Kandidaten har kjennskap til generelle vektorrom og lineære transformasjoner. Kandidaten kjenner til vanlige feilkilder ved numeriske beregninger. Kandidaten kjenner til relevante IT-anvendelser av matematikken i faget.

Ferdigheter

Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis. Kandidaten kan løse noen typer første og andre ordens differensligninger. Kandidaten kan løse lineære og ikke-lineære systemer numerisk. Kan løse problemer med minste kvadraters metode. Kan interpolere. Kan beregne egenverdier og egenvektorer numerisk. Kan løse noen typer differensialligninger numerisk.

Generell kompetanse

Kandidaten kan bruke matematikk til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger, med hovedvekt på IT-faglige problemstillinger. Kandidaten forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere og løse ingeniørfaglige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

80% av det obligatoriske skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen: mai/juni.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAG2150 7.5 HØST 2019
IMAT2150 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 3
G326 Gnisten/Fagskolen 14
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 23.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328C Gnisten/Fagskolen 7
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU