course-details-portlet

IIKG6502 - Kritisk infrastruktur - sikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 49/100 2 timer
Oppgave 51/100

Faglig innhold

See English version

Læringsutbytte

See English version

Læringsformer og aktiviteter

See English version

Mer om vurdering

See English version

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (EMNE/IE)
Information Security (MIS)

Forkunnskapskrav

See English version

Kursmateriell

See English version

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4203 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 49/100

Utlevering
05.01.2024

Innlevering
05.01.2024


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 51/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


10:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU