course-details-portlet

IIKG6502 - Critical Infrastructure Security

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 2/3 2 timer
Oppgave 1/3

Faglig innhold

See English version

Læringsutbytte

See English version

Læringsformer og aktiviteter

See English version

Mer om vurdering

See English version

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Communication Technology (MSTCNNS)
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Information Security (MISEB)
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)
Security and Cloud Computing (MSSECCLO)

Forkunnskapskrav

See English version

Kursmateriell

See English version

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4203 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/3

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 11.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 2/3

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU